Vĩnh Phúc: Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

Anh Thư -
Chuyên viên Sở Tư pháp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Chuyên viên Sở Tư pháp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Những năm qua, Sở Tư pháp luôn quan tâm, đẩy mạnh cải cách tư pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm rút ngắn thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, mở rộng hành lang pháp lý, thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với vai trò là cơ quan “gác cửa” cho UBND tỉnh về thực thi pháp luật, việc kiểm soát quy định TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), kiểm soát việc thực hiện TTHC (công bố, niêm yết, giải quyết TTHC…) được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm. Năm 2017, sở đã tham gia ý kiến vào 90 dự thảo văn bản QPPL, trong đó có 9 văn bản của trung ương, 10 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, 55 dự thảo quyết định, 2 dự thảo chỉ thị của UBND tỉnh…

Thẩm định 65 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, văn hóa, đất đai, giáo dục… Kiểm tra đối với hơn 40 văn bản QPPL ban hành năm 2017; tiếp nhận, tham gia ý kiến, hướng dẫn các sở, ban, ngành đánh giá tác động của quy định TTHC tại 8 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh về các lĩnh vực hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ giá thuê hạ tầng, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã kiểm soát chất lượng 150 TTHC đề nghị công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại các dự thảo quyết định của UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị công khai 52 TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó có 21 TTHC mới được ban hành, 31 TTHC sửa đổi, bổ sung. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, loại bỏ những TTHC rườm rà, hết hiệu lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước.

Vĩnh Phúc: Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội ảnh 1
Chuyên viên Sở Tư pháp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. 

Tại bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp, quy trình giải quyết TTHC đều được niêm yết công khai ngay lối ra vào, tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục, hồ sơ. Từ nhiều năm nay, Sở Tư pháp luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Thay vì trực tiếp đến nộp hồ sơ, công dân có thể làm thủ tục, hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên cổng thông tin của sở, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết và tiết kiệm chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức.

Ông Dương Văn Minh, xã Đồng Quế (Sông Lô) cho biết: "Tôi đến làm thủ tục đăng ký mở cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược. Mọi thủ tục tôi đều nộp qua đường bưu điện. Nhờ được cán bộ bộ phận “Một cửa” của Sở Tư pháp hướng dẫn tận tình nên tôi chỉ phải đi lại một lần để nhận kết quả, thậm chí có thể nhận kết quả trực tuyến, rất thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí".

Năm 2016, sở đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thái độ tiếp đón, quy trình giải quyết TTHC, việc thu lệ phí... Từ đó, giúp mỗi cán bộ, CCVC luôn nâng cao tinh thần, thái độ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời nêu cao vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn của đơn vị.

Bên cạnh đó, từ nhiều năm nay việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác chuyên môn đã góp phần tiết kiệm thời gian hội họp, đi lại cho cán bộ, CCVC của sở, nâng cao hiệu quả làm việc.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhưng có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác CCHC của ngành Tư pháp đã có những chuyển biến tích cực, có tác động không nhỏ đến sự phát triển KT-XH của tỉnh, tạo hành lang pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng CCHC; trong đó chú trọng công tác kiểm soát TTHC; cập nhật và đăng tải kịp thời các TTHC mới được ban hành, bổ sung, bãi bỏ trên cổng thông tin của ngành, của tỉnh, giúp người dân dễ dàng tra cứu, cập nhật; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại bộ phận “một cửa”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư pháp.

Tin nổi bật
 
Tìm nhanh công việc mơ ước của bạn với việc làm mới trong việc làm đang tuyển dụng!
 Việc làm lương cao
 Việc làm theo tính chất
 Tìm theo địa phương
 Tìm theo chuyên môn
Điện thoại tư vấn
Đăng tin
tuyển dụng
 098 3681211
Tư vấn
tìm việc làm
 04.35335527