Vĩnh Phúc tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

-

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị như vậy tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay.

Đồng chí nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí cũng điểm lại những nội dung quan trọng kỳ họp đã xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp. Nhấn mạnh đến kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh cho rằng: Năm 2017, mặc dù là năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thường xuyên theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy sản xuất và kinh doanh phát triển.

 Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần khắc phục: Kinh tế của tỉnh phát triển chưa thật sự bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng; du lịch chưa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chưa có nhiều đột phá. Thu ngân sách giảm sâu so với năm 2016, đạt thấp so với dự toán. Công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai ở hầu hết các dự án trọng điểm còn chậm; nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới còn lớn. Kết quả thu hút vốn đầu tư đạt thấp so với mục tiêu đề ra và so với năm 2016. Quản lý tài chính – ngân sách có mặt còn hạn chế; chưa huy động được nhiều vốn từ nguồn xã hội hóa. công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bất cập, tình trạng vi phạm Luật Đất đai còn nhiều; việc khai thác khoảng sản chưa được quản lý chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục, việc lựa chọn quy hoạch địa điểm đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng gặp nhiều khó khăn…

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của toàn dân.

Vĩnh Phúc tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 ảnh 1
Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh Khánh Linh

Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức và tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư; triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh khoán chi hành chính, sử dụng xe công, đấu thầu, đặt hàng trong cung cấp dịch vụ công. Thực hiện lộ trình tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển... coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong năm 2018. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh từ 7,5 – 8%. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 -2021; Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch và lộ trình. Ưu tiên đầu tư cho phát triển dịch vụ, du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh…

Đồng chí cũng đề nghị: Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến các cử tri. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh

 

Tin nổi bật
 
Tìm nhanh công việc mơ ước của bạn với việc làm mới trong việc làm đang tuyển dụng!
 Việc làm lương cao
 Việc làm theo tính chất
 Tìm theo địa phương
 Tìm theo chuyên môn
Điện thoại tư vấn
Đăng tin
tuyển dụng
 098 3681211
Tư vấn
tìm việc làm
 04.35335527