Mô tả công việc

Ngành nghề: Kỹ thuật, Phi chính phủ/Phi lợi nhuận, Ngành nghề khác

Cấp bậc: Quản trị cấp cao

Mô tả công việc: Mô tả công việc của các điều phối kỹ thuật quốc gia (NTC)

1. Địa điểm công tác: Hà Nội; Thời gian 12 tháng (12 tháng từ tháng 7/2015- tháng 6/2016)

2. Thời gian thực hiện dự án (2012-2016 )

3. Thông tin chung về dự án:

Dự án "Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững (2011-2020) và Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững (2012-2015)" do UNDP và Irish Aid hỗ trợ để thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ Việt Nam về định hướng giảm nghèo bền vững 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững (2012-2015). Những đóng góp của dự án cho mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về giảm nghèo nhanh tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi và ven biển nghèo nhất và đóng góp cho Kết quả 1.1.3, Mục tiêu 1.1. của Kế hoạch Chung sẽ được cụ thể hóa thông qua việc thực hiện thành công các Kế quả: (i) các chính sách giảm nghèo theo trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan được sắp xếp hợp lý và lồng ghép vào kế hoạch và khung chính sách thường xuyên của các Bộ, ngành; (ii) Chương trình quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 (CTMTQG-GNBV) được thiết kế và thực hiện hiệu quả, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện, xã, thôn/bản nghèo nhất và các nhóm DTTS thông qua áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo; (iii) hệ thống theo dõi và phân tích nghèo đa chiều, dễ bị tổn thương và các cuộc thảo luận chính sách ở cấp cao về giảm nghèo và dễ bị tổn thương góp phần cải thiện các mục tiêu phát triển theo hướng bao trùm, giảm bất bình đẳng và vì người nghèo. Dự án này sẽ được thực hiện dưới sự điều phối và kết hợp chặt chẽ với các cơ quan của Liên Hợp Quốc (UN) và các đối tác phát triển theo Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc và Ban Đối tác Chung giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển "hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 và CTMTQG-GNBV”.

Tại Trung Ương, Dự án tập trung hỗ trợ cho Bộ LĐTBXH – với vai trò là cơ quan chủ quản và cơ quan thực hiện dự án, Uỷ ban Dân tộc – là cơ quan đồng thực hiện. Cấp địa phương, Dự án lựa chọn hỗ trợ cho 08 tỉnh (mỗi tỉnh có 2 huyện, mỗi huyện có một xã) thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm: Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh. Trong năm 2012-2013, Dự án thực hiện ở 04 tỉnh, gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hoá và Quảng Ngãi và dự án sẽ được mở rộng từ năm 2014 tại 04 tỉnh Kon Tum, Trà Vinh, Hà Giang, Điện Biên.

Yêu cầu công việc: b) Nhiệm vụ trực tiếp (báo cáo cho DNPD & NPM):
o Chịu trách nhiệm theo dõi và điều phối kỹ thuật toàn bộ các hoạt động do UNDP hỗ trợ NIP và các Bộ, ngành trung ương theo kế hoạch công tác năm và quý được duyệt, phù hợp với Văn kiện dự án đã được phê duyệt và hợp đồng trách nhiệm giữa NIP và CIP đã được ký kết.
o Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tiến độ quý và năm và kế hoạch quý và năm của NIP và các Bộ, ngành trung ương.
o Điều phối các NTC khác để tổng hợp Kế hoạch công tác năm và quý theo yêu cầu về thời gian và tiến độ, để trình Bộ LĐTBXH và UNDP phê duyệt.
o Đề xuất và báo cáo kế hoạch hàng tuần và hàng tháng.
o Chịu trách nhiệm chung về mặt kỹ thuật của toàn bộ các hoạt động PRPP.
o Hoàn thiện toàn bộ các báo cáo kỹ thuật, báo cáo tiến độ khi Dự án kết thúc theo yêu cầu và thủ tục của UNDP và Chính phủ Việt Nam
c) Nhiệm vụ phối hợp:
o Phối hợp với ITA và các NTC theo dõi, góp ý và quản lý chất lượng các hoạt động về thử nghiệm mô hình sáng tạo và mô hình trọn gói, đối thoại chính sách do PRPP hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương.
o Phối hợp với ITA và các NTC khác lên kế hoạch và điều phối tổ chức các hội thảo tổng kết quý, năm theo kế hoạch.
o Cùng phối hợp với các NTC khác, tăng cường sự gắn kết về mục tiêu, nội dung, kết quả các các hoạt động của địa phương và trung ương, nhằm hướng tới đạt được mục tiêu của Dự án - hoàn thiện hệ thống chính sách của trung ương trên cơ sở những minh chứng đại diện và rõ ràng từ địa phương.
o Thực hiện các nhiệm vụ điều phối kỹ thuật khác theo yêu cầu của NPD/NPM.
5. Yêu cầu về chuyên môn:
· Có bằng đại học về kinh tế, nghiên cứu phát triển hoặc lĩnh vực liên quan;
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý, điều phối dự án, xây dựng mạng lưới làm việc;
· Thành thạo kỹ năng điều phối, xây dựng đối tác và giao tiếp;
· Có bề dày kiến thức kỹ thuật về lĩnh vực giảm nghèo/phát triển dân tộc thiểu số/nâng cao năng lực;
· Thành thạo các kỹ năng nói và viết cả Tiếng Anh và Tiếng Việt;
· Đã làm quen với các hỗ trợ của UN và các nhà tài trợ trong lĩnh vực giảm nghèo/phát triển dân tộc thiểu số/nâng cao năng lực.

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Hà Nội


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 402, số 01 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người liên hệ: Phúc Hồng

Số điện thoại liên hệ: 3936 2226 – máy l?. 101

Email liên hệ: prpp.vn@undp.org

Hạn nộp HS: 27/06/2015

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 27  đến 

Giới tính:

Trình độ: Đại học

Kinh nghiệm: · Có bằng đại học về kinh tế, nghiên cứu phát triển hoặc lĩnh vực liên quan; · Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý, điều phối dự án, xây dựng mạng lưới làm việc; · Thành thạo kỹ năng điều phối, xây dựng đối tác và giao tiếp; · Có bề dày kiến thức kỹ thuật về lĩnh vực giảm nghèo/phát triển dân tộc thiểu số/nâng cao năng lực; · Thành thạo các kỹ năng nói và viết cả Tiếng Anh và Tiếng Việt; · Đã làm quen với các hỗ trợ của UN và các nhà tài trợ trong lĩnh vực giảm nghèo/phát triển dân tộc thiểu số/nâng cao năng lực.

Yêu cầu khác:

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.