Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng anh bằng C loại khá

Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học văn phòng loại khá

Ngành nghề đào tạo: Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm làm việc: Tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở những vị trí như: Nhân viên thu ngân, nhân viên hành chính, nhân viên thủ kho.


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên văn phòng, công viecj ổn định

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Hành chính - Văn phòng, Cấp quản lý điều hành, Bán hàng

Mức lương mong muốn: 3tr - 5tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Khác

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2015

Mô tả thêm: Tôi đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp và có hơn 2 năm kinh nghiệm với nhiều vị trí công việc khác nhau. Vì vậy, tôi đã trau dồi cho bản thân khá tốt về những kỹ năng trong công việc, dễ dàng thích nghi với từng môi trường làm việc.Và hoàn thành tốt những công việc được cấp trên giao phó.