Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: sơ cấp

Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng

Ngành nghề đào tạo: kế toán

Kinh nghiệm làm việc: 2 năm kinh nghiệm làm kho siêu thị điện máy


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán, Kho vận, Quản lý kho/thủ kho

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Hải Dương

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 17/07/2015

Mô tả thêm: