Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ: anh văn. hoa văn

Trình độ tin học: văn phòng

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc: Human Resources: Support recruitment and selection process for vacancies in Branch officeBe in charge of compulsory insurance (SI, HI, UI) for employees including monthly declaration, payment, claim documentsProceed relevant PIT works including PIT code registration, dependant registrationMaintain filing system of staff personnel files, leave application formsSummary and prepare monthly timesheet for payroll calculationsProceed necessary procedure related to immigration of expatriate


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Nhân sự, Thư ký - trợ lý, Sản Xuất

Mức lương mong muốn: 7tr - 10tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2015

Mô tả thêm: