Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn C

Trình độ tin học: Bằng B

Ngành nghề đào tạo: Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm làm việc: 10 năm làm công tác xuất nhập khẩu


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: trưởng phòng xuất nhập khẩu

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Xuất nhập khẩu - Ngoại thương

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Khác

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Định

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2015

Mô tả thêm: