Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

Trình độ tin học: Trung cấp tin

Ngành nghề đào tạo: Kinh tế

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm 6 năm làm việc về ngành dịch vụ khách hàng, kinh nghiệp quản lý với số lượng nhân sự >1000 nhân sự, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, tham mưu cho cấp trên đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh.- Có thể sửa chữa máy tính, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng được các phần mềm chuyên dụng.


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Dịch vụ khách hàng, Thương mại điện tử

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2015

Mô tả thêm: