Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Cao đẳng

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B anh văn

Trình độ tin học: Tin Học Văn Phòng

Ngành nghề đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm

Kinh nghiệm làm việc: 1. Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại HK (Chuyên nghiên cứu sản phẩm công nghệ nano) Chức vụ: Nhân viên hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ nano Người Quản Lý trực tiếp: Ô. Nguyễn Chánh Khê ( Giám Đốc Tiến Sĩ khoa học) Thời gian làm việc: Từ 4/2015 đến nay. Công việc chính: Nhân viên phòng thí nghiệm hóa: Nghiên cứu thí nghiệm theo quy trình của Giám Đốc.Với sự giám sát của Leader Trang ( Thạc Sĩ Công Nghệ Hóa Lý; ĐT: 0905967854).2. Công ty Dược Phẩm Kim Khánh (Chuyên phân


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Trưởng nhóm/Giám sát

Chuyên môn mong muốn: QA/QC, Quản lý kho/thủ kho, Ngành nghề khác

Mức lương mong muốn: 5tr - 7tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty cổ phần

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 06/07/2015

Mô tả thêm: Mong muốn tìm được công việc lâu dài, ổn định, phù hợp với khả năng, có cơ hội thăng tiến.