Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 750

Trình độ tin học: Microsoft Office, Excel

Ngành nghề đào tạo: Marketing and sales

Kinh nghiệm làm việc:  Assisting in routine clerical work, such as word processing, managing facsimiles, photocopying and other activities that be requested. Contacting to vendor for buying and delivering supplies for site. Managing , monitoring and executing asset purchases , equipment working , allocating and managing the facilities and assets of the Company. Preparing and following up the invalid date for visa and labor contract . Being responsible for filing and storing data records of project docum


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Hành chính - Văn phòng, Giáo dục/Đào tạo

Mức lương mong muốn: 7tr - 10tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2015

Mô tả thêm: