Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: thông thao; Tiếng Pháp: Thông thạo

Trình độ tin học: Microsoft Office, Photoshop, phần mề kế toán Misa, Bravo

Ngành nghề đào tạo: Tài chính doanh nghiệp

Kinh nghiệm làm việc: Công ty BCI Aerospace, Tháng 9/2014 – Tháng 11/2014Chức vụ: Thực tập sinh- bán thời gian• Dịch thuật Việt- Pháp, Anh- Việt các văn bản• Tìm hiểu về thủ tục sang tên chuyển nhượng công ty • Tìm hiểu về cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam• Sắp xếp giấy tờ sổ sách• Phiên dịch Pháp- Việt trong các buổi làm việc hàng ngày giữa kế toán và giám đốcCông ty TNHH Trung Thành Baby CN Hà Nội, Tháng 12/2014 – Tháng 4/2015Chức vụ: Thực tập sinh- to


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: nhân viên phòng tài chính

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Tài chính/Đầu tư, Thư ký - trợ lý, Hành chính - Văn phòng

Mức lương mong muốn: 3tr - 5tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Doanh nghiệp tư nhân

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 30/07/2015

Mô tả thêm: