Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn - Bằng C

Trình độ tin học: Tin học văn phòng - Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Ngành nghề đào tạo: Kế toán - Kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc: Quản lý điều hành bộ máy kế toán. Tham mưu và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Giám Đốc các số liệu báo cáo của phòng kế toán- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán – Tổ chức bộ máy kế toán , phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ. – Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãn


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Kế toán trưởng

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán, Kiểm toán

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Khác

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 03/08/2015

Mô tả thêm: