Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Trên Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Anh ngữ - B

Trình độ tin học: Lập trình viên kế toán

Ngành nghề đào tạo: Kế toán và QTKD

Kinh nghiệm làm việc: -Tham gia Thanh niên xung xong từ những ngày đầu từ năm 1977 với nhiệm vụ Y tá và văn thư đại đội. Sau khi xuất ngũ năm 1981 về địa phương làm công tác thanh niên và Hợp tác xa mua bán,vị trí chủ nhiệm HTX.-1984 Học tại trường Trung học Thương nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về quản lý Hợp tác xã mua bán.-1988 làm kế toán trưởng Xí nghiệp Da Bò xuất khẩu quận 8 (Xí nghiệp nhà nước) và tiếp tục theo học đại học ngắn hạn tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đến 1993 thì tốt nghiệp.-1994 Chuyển


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát nội bộ, GĐ nhân sự

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán, Nhân sự, Kiểm toán

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty cổ phần

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2015

Mô tả thêm: