Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Cao đẳng

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: B

Trình độ tin học: B

Ngành nghề đào tạo: Quản trị kinh doanh - Tin học Quản lý

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên

Chuyên môn mong muốn: Giáo dục/Đào tạo, Hành chính - Văn phòng

Mức lương mong muốn: 3tr - 5tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Thái Bình

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 25/06/2015

Mô tả thêm: