Tuyển dụng công chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2020 – Đợt II

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thông báo tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2020 – Đợt II như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020 – ĐỢT II

- Vị trí tuyển dụng:

Chuyên viên giám sát lĩnh vực tài chính

- Ngạch công chức/Mã ngạch:

Chuyên viên/01.003

- Chỉ tiêu tuyển dụng:

05 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

(2) Độ tuổi từ 18-30 (tính đến ngày sinh);

(3) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

(4) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

(5) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

(6) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

(7) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

(1) Không cư trú tại Việt Nam;

(2) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(3) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện cụ thể theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

(1) Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ, loại giỏi trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành Kinh tế, Toán kinh tế, Thống kê kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật tài chính ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Bảo hiểm.

Lưu ý: Trường hợp có bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đồng với các ngành/chuyên ngành trên, Hội đồng tuyển dụng sẽ đánh giá các môn học trong bảng điểm để quyết định đồng ý hoặc không đồng ý cho phép thí sinh dự tuyển.

(2) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ IELTS 7.0+ hoặc TOEIC 850+; TOEFL 600+.

Lưu ý: Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ học tại các nước OECD và học bằng tiếng Anh không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

III. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính

a) Môn Kiến thức chung: Thời gian thi 60 phút, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

b) Môn Ngoại ngữ: 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

(1) Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

(2) Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng 1 thì được dự thi tiếp vòng 2.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Thông tin chi tiết truy cập Trang thông tin điện tử tổng hợp của UBGSTCQG tại địa chỉ http://nfsc.gov.vn

 

tin đã đăng