Vì sao rất ít doanh nghiệp vay vốn trong gói 16.000 tỉ đồng?

Số lượng các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động bị ngừng việc tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng là rất hạn chế.
 

Về người sử dụng lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tới thời điểm hiện nay, mới nhận 1 quyết định phê duyệt vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Trong khi đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) dự kiến số tiền cho vay ban đầu là 16.000 tỉ đồng với tổng số người lao động được hỗ trợ 3 triệu người.

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, Bộ LĐTBXH cho hay, theo phản ánh của nhiều địa phương, chính sách hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đang có vướng mắc liên quan đến việc xác định gặp khó khăn về tài chính theo quy định.

Ngoài ra, nhiều người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thuộc các trường tư thục gặp khó khăn nhưng không được hỗ trợ do không thuộc đối tượng hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ.

Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các đơn vị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay, giảm bớt thủ tục chứng minh tình hình tài chính, giúp người sử dụng lao động tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn tín dụng (16.000 tỉ đồng) để thực hiện hỗ trợ đối tượng trên trả lương ngừng việc cho người lao động.

Từ đó, người lao động sẽ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giúp người sử dụng lao động (doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình...) nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ đã quy định người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế, nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Rất ít doanh nghiệp tiếp cận được gói 16.000 tỉ đồng. Ảnh Thuỳ Trang.
Rất ít doanh nghiệp tiếp cận được gói 16.000 tỉ đồng. Ảnh Thuỳ Trang

Dự thảo Nghị quyết 42 sửa đổi, bổ sung cũng quy định người sử dụng lao động có doanh thu quý I.2020 giảm 20% trở lên so với quý IV.2019 hoặc doanh thu tại thời điểm xét hưởng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019" là đối tượng "được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 12.2020 đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Với quy định nêu trên, các điều kiện ngặt nghèo trong Nghị quyết 42 trước đây như doanh nghiệp phải chứng minh tài chính để trả lương, chứng minh doanh thu khi lập hồ sơ, phải trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động… đã được bỏ trong quy định mới.

Việc kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay cũng được điều chỉnh từ tháng 6 theo quy định hiện hành đến hết tháng 12.2020, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khó khăn do đại dịch COVID-19 tiếp cận được vốn vay ban đầu là 16.000 tỉ đồng.


tin đã đăng