Tai nạn lao động chết người giảm tần suất qua các năm

Đây là thông tin tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án "Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động" năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động 2016-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp tích cực của các bộ ngành, địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp đã đồng hành triển khai chương trình. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện đồng thời thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp, lựa chọn các hoạt động thiết thực nhất nhưng vẫn bám sát mục tiêu của Chương trình nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Dự án và Chương trình đề ra;

Sử dụng đúng các chế độ tài chính theo quy định của Nhà nước; đẩy nhanh việc phê duyệt kế hoạch, cấp kinh phí; thực hiện lồng ghép tăng hiệu quả các hoạt động và chấp hành tốt công tác báo cáo kịp thời để có cơ sở đánh giá, tổng kết chương trình và dự án vào năm 2020;

Chú ý phát hiện các mô hình, điển hình tốt để biểu dương, nhận rộng và khen thưởng, biểu dương khen thưởng đối với các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Yêu cầu Cục An toàn lao động phối hợp với các cơ quan liên quan ở các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các hoạt động tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và chuẩn bị Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 5 năm (2016 – 2020) trình Thủ tướng chính phủ vào năm 2020.

Theo Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), so với giai đoạn 2011- 2015, trong 4 năm 2016- 2019 tần suất tai TNLĐ chết người giảm 10,77%.

Theo báo cáo các địa phương, giai đoạn 2016 - 2019 đã có trên 4.500 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng, ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý ATVSLĐ, trong đó có trên 400 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, làm mẫu xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; Dự án đã hỗ trợ huấn luyện cho trên 60.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế lao động và an toàn, vệ sinh viên đạt 100% mục tiêu đề ra; hỗ trợ phổ biến thông tin về AT-VSLĐ thường xuyên, liên tục tại 63 tỉnh/thành phố, đến trên 40 làng nghề, 600 hợp tác xã, trên 50.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2.000 hội viên nông dân làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trong quá trình thực hiện, Dự án cũng gặp khó khăn trong một số hoạt động như: triệu tập người quản lý lao động, người làm công tác an toàn tham gia các lớp huấn luyện định hướng; phối hợp xây dựng mô hình quản lý, đo kiểm tra đánh giá môi trường lao động; tư vấn cải thiện điều kiện làm việc...

Về phía địa phương, cán bộ phụ trách về an toàn vệ sinh lao động ở cấp huyện, cấp xã còn là cán bộ kiêm nhiệm, công việc nhiều, chuyên môn trong lĩnh vực an toàn không sâu, nên càng khó khăn trong công tác tuyên truyền. Ngân sách địa phương cấp cho các hoạt động của Chương trình rất hạn chế.

Công tác báo cáo thực hiện Dự án, Chương trình nói riêng và công tác ATVSLĐ nói chung là chậm, không đầy đủ thông tin. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác phân tích, đánh giá, đề xuất kịp thời giải pháp đối với Dự án, Chương trình.

tin đã đăng