Thu giấy phép 5 công ty xuất khẩu lao động

Từ đầu năm 2017 tới nay, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, kiến nghị lãnh đạo Bộ thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của 5 công ty.

Theo nhận định của Bộ LĐ-TB&XH, lĩnh vực xuất khẩu lao động còn gặp nhiều vấn đề, như: Chất lượng công tác tuyển chọn lao động chưa tốt, ý thức của nhiều lao động chưa cao khi tham gia xuất khẩu lao động; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành hợp đồng cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp dẫn đến giảm quyền lợi, tăng chi phí đóng góp của người lao động chậm được khắc phục; tình trạng doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không trực tiếp khai thác, tìm kiếm hợp đồng cung ứng lao động...

Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm 2017 tới nay, thanh tra Bộ đã thực hiện công tác thanh, kiểm tra ở 39 doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong cả nước. Thanh tra Bộ còn ban hành 292 kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện khắc phục sai phạm.

Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm đến nay Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, kiến nghị lãnh đạo Bộ thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của 5 công ty. 

Với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 2,675 tỷ đồng. 

HOA LÊ

tin đã đăng