Xử phạt một doanh nghiệp xuất khẩu lao động hơn 120 triệu đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo quyết định xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang vì đã vi phạm Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, doanh nghiệp trên đã thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại Nhật Bản theo quy định; không thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài; không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động theo quy định.

Ngoài ra, công ty cũng không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định.

Công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang bị xử phạt 127.500.000 đồng.

Trước đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài số tiền 75 triệu đồng vì vi phạm các quy định về đào tạo, ký hợp đồng với người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hàng không - Airseco, với mức phạt là 50 triệu đồng.

Lý do xử phạt doanh nghiệp này vì không ghi rõ quyền và nghĩa vụ tài chính, các chi phí phải nộp đối với thực tập sinh đi làm việc tại thị trường Nhật Bản trong nội dung hợp đồng.

Bên cạnh mức phạt chính nêu trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước còn ban hành hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng đưa thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc 1 tháng kể từ ngày 31.12.2019.

Ngoài ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính một doanh nghiệp khác với mức phạt 25 triệu đồng do công ty này thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh theo quy định, không thực hiện báo cáo định kỳ về báo cáo tài chính hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


tin đã đăng